Select your Top Menu from wp menus
نمایندگی دستگاه بدنسازی جهان اسپرت دراهواز 09163237063

دستگاه های بدنسازی جدید سال 98 با کیفیت عالی و منحصر به فرد

دستگاه های بدنسازی جدید سال 93

دستگاه های بدنسازی جدید

دستگاه های بدنسازی جدید لیست مشخصات دستگاه های بدنسازی تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در سال 98 (خرید دستگاه بدنسازی سال 98 )

 

دستگاه های بدنسازی 98 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان و با کیفیتی بی نظیر ارائه گردیده و این توان بالای متخصصان گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) را می رساند .

 

لیست دستگاه بدنسازی جدید را از این لینک دانلود کنید

دستگاه های زیر قدیمی هستند

 

 دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 • طول دستگاه : 143
 • عرض دستگاه :87
 • ارتفاع دستگاه :105
 • کد دستگاه :40023
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

2- دستگاه بدنسازی کراس اور ( صلیب )

 • طول دستگاه : 410
 • عرض دستگاه :107
 • ارتفاع دستگاه :235
 • کد دستگاه :40015
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی کراس اور ( صلیب ) 

 

 

 دستگاه بدنسازی پایه هارتل

 • طول دستگاه : 62
 • عرض دستگاه :117
 • ارتفاع دستگاه :83
 • کد دستگاه : 40041
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی خرک متحرک

 • طول دستگاه : 135
 • عرض دستگاه :58
 • ارتفاع دستگاه :135
 • کد دستگاه :40034
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

 • طول دستگاه : 170
 • عرض دستگاه :188
 • ارتفاع دستگاه :113
 • کد دستگاه :40018
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 

 دستگاه بدنسازی فیله کمر

 • طول دستگاه : 115
 • عرض دستگاه :78
 • ارتفاع دستگاه :83
 • کد دستگاه :40032
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی تخته شکم

 • طول دستگاه : 140
 • عرض دستگاه :58
 • ارتفاع دستگاه :105
 • کد دستگاه :40033
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 • طول دستگاه : 130
 • عرض دستگاه :164
 • ارتفاع دستگاه :200
 • کد دستگاه :40002
 • قیمت :  ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 دستگاه های بدنسازی جدید
دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 

 دستگاه بدنسازی سرشانه

 • طول دستگاه : 122
 • عرض دستگاه :137
 • ارتفاع دستگاه :145
 • کد دستگاه :40012
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی سرشانه

 

 دستگاه بدنسازی خرک لاری

 • طول دستگاه : 105
 • عرض دستگاه :68
 • ارتفاع دستگاه :94
 • کد دستگاه :40037
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی خرک لاری – دستگاه های بدنسازی

 

 

 دستگاه بدنسازی اچ (H)

 • طول دستگاه : 135
 • عرض دستگاه :116
 • ارتفاع دستگاه :145
 • کد دستگاه : 40014
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 دستگاه های بدنسازی جدید
دستگاه بدنسازی اچ (H)

 

 دستگاه بدنسازی پارویی

 • طول دستگاه : 194
 • عرض دستگاه :120
 • ارتفاع دستگاه :185
 • کد دستگاه :4008
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 

 دستگاه بدنسازی زیر بغل کششی از بالا

 • طول دستگاه : 127
 • عرض دستگاه :77
 • ارتفاع دستگاه :225
 • کد دستگاه :4001
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی مسگری

 • طول دستگاه : 150
 • عرض دستگاه :58
 • ارتفاع دستگاه :112
 • کد دستگاه :40022
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی خرک راست

 • طول دستگاه : 81
 • عرض دستگاه :60
 • ارتفاع دستگاه :102
 • کد دستگاه :40038
 • قیمت : ریال

 

 دستگاه بدنسازی هاگ پا ماشین

طول دستگاه : 185

عرض دستگاه :78

ارتفاع دستگاه :124

کد دستگاه :40020

قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

 • طول دستگاه : 220
 • عرض دستگاه :136
 • ارتفاع دستگاه :155
 • کد دستگاه :40019
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی جلو بازوی لاری

 • طول دستگاه : 95
 • عرض دستگاه :117
 • ارتفاع دستگاه :155
 • کد دستگاه :4009
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده

 • طول دستگاه : 180
 • عرض دستگاه :106
 • ارتفاع دستگاه :155
 • کد دستگاه :4006
 • قیمت : ریال

 

 

دستگاه بدنسازی زیر بغل ( H )

 • طول دستگاه : 140
 • عرض دستگاه :87
 • ارتفاع دستگاه :115
 • کد دستگاه :40024
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

دستگاه بدنسازی پرس تخت

 • طول دستگاه : 172
 • عرض دستگاه :188
 • ارتفاع دستگاه :125
 • کد دستگاه :40016
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

دستگاه بدنسازی جلو ران

 • طول دستگاه : 100
 • عرض دستگاه :120
 • ارتفاع دستگاه :155
 • کد دستگاه :4005
 • قیمت : ریال

 

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی خیاطه (دوکاره)

 • طول دستگاه : 175
 • عرض دستگاه :77
 • ارتفاع دستگاه :155
 • کد دستگاه :4007
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی خیاطه (دوکاره) – 

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی فلای سینه

 • طول دستگاه : 145
 • عرض دستگاه :77
 • ارتفاع دستگاه :200
 • کد دستگاه :4003
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی مولتی پاور (اسمیت)

 • طول دستگاه : 140
 • عرض دستگاه :200
 • ارتفاع دستگاه :230
 • کد دستگاه :40030
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی مولتی پاور (اسمیت) 

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی مقر اسکات

 • طول دستگاه : 160
 • عرض دستگاه :183
 • ارتفاع دستگاه :180
 • کد دستگاه :40026
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید دستگاه بدنسازی بارفیکس

 • طول دستگاه : 130
 • عرض دستگاه :120
 • ارتفاع دستگاه :225
 • کد دستگاه :40011
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

 • طول دستگاه : 140
 • عرض دستگاه :110
 • ارتفاع دستگاه :232
 • کد دستگاه :40021
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

 • طول دستگاه : 127
 • عرض دستگاه :61
 • ارتفاع دستگاه :104
 • کد دستگاه :40028
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی خرک تخت

 • طول دستگاه : 102
 • عرض دستگاه :50
 • ارتفاع دستگاه :46
 • کد دستگاه :40035
 • قیمت : ریال

 

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

 • طول دستگاه : 135
 • عرض دستگاه :95
 • ارتفاع دستگاه :143
 • کد دستگاه :40029
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

 • طول دستگاه : 190
 • عرض دستگاه :188
 • ارتفاع دستگاه :152
 • کد دستگاه :40017
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

وبلاگ دستگاه بدنسازی جهان اسپرت (New Max)

 

About The Author

طراحی وب سایت و تبلیغات اینترنتی و سئوی سایتها پروفایل 

Related posts

180 Comments

 1. ارمین جوشن

  سلام لیست کامل قیمت هارو بفرستید لطفا.ممنون مییشم.و مخصوصا قیمت دستگاه های مخصوص پاها

  Reply
 2. yukanoyok

  با سلام
  من نظر خریداران دستگاه بدنسازی نیومکس رو تو آپارات دیدم
  دستگاه های بدنسازی شما خیلی شیک و زیبا هستند
  من باشگاهم رو می خوام در آذر ماه افتتاح کنم . برای مجوز هاش و یه ذره خورده کاری توی باشگاه الان نمی تونم راه بندازمش
  حتما برای خرید مزاحمتون می شم

  با تشکر محمد پارسا

  Reply
 3. حسام

  سلام،خسته نباشيد …اگه لطف كنيد ليست قيمت و عكس يه سري كامل دستگاه ها كه برا يه باشگاه لازمه ايميل كنيد ممنون ميشم.
  بعد اگه امكان قسط بندي وجود داره لطف كنيد تو ايميل ذكر كنيد.
  با تشكر

  Reply
 4. علي

  سلام
  بنده قصد راه اندازي يه باشگاه بدنسازي در شمال دارم
  و در حال تحقيق و پرسجو هستم از شركت ها و قيمتهاي مختلف
  اگر امكان داره ليست قيمتها به همراه عكس تجهيزات رو ايميل بفرماييد و اينكه شرايط پرداخت چگونه است

  Reply
 5. جواد

  سلام ميخواستم باشكاه بدنسازي افتتاح كتم ليست كامل قيمت وسايل رو برام بفرستين ممنون ميشم

  Reply
 6. موسی

  سلام خسته نباشید میخواهم سالنم روتجهیزکنم لیست کامل محصولات باقیمت برام ایمیل کنید سپاسگذارم

  Reply
 7. رسول

  سلام
  من قصد خرید چندتا از دستگاههاتون رو دارم ولی قیمت نزدید.
  دستگاه هایی که میخوام اینان:
  کراس اور
  دستگاه فیله ی کمر
  هاگ پا
  پرس پا
  زیر بغل H
  اسمیت
  پارالل و بارفیکس
  ساق پا نشسته
  پرس ساق ایستاده

  lightdreamings@gmail.com
  هر کدوم رو که دارید قیمتش رو به ایمیلم بفرستید

  lightdreamings@gmail.com

  Reply
 8. محمد قناعت

  سلام .
  لیست کامل همراه با قیمتاشون برام ایمیل کنید ممنون میشم….با تشکر

  Reply
 9. هادی

  لیست تجهیزات یه باشگاه کامل به همراه قیمت دقیقشونوواسه احداث باشگاه میخوام ممنون

  Reply
 10. مهدی

  سلام خسته نباشید لطفالیست و قیمت های جدید رو برام ایمیل کنید ممنون

  Reply
 11. حسین

  سلام لطفا اسم این دستگاه ها با عکس و قیمت (به تومان) به ایمیلم ارسال کنید با تشکر.

  Reply
 12. حمید

  اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!
  قا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین

  Reply
 13. حمید

  اقا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین
  اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!

  Reply
  1. رضا

   باعرض سلام و خسته نباشی من درحال راه اندازی باشگاه بدنسازی هستم اگر لطف کنید لیست قیمت دستگاه هاتون رو برام ایمیل کنید. با تشکر

   Reply
 14. حمید

  سلام و خسته نباشید دارم. لطفا لیست قیمت جدید و بروز رو به ایمیلم بفرستین. ممنون میشم…

  Reply
 15. حمید

  اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!

  Reply
 16. حمید

  اقا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش 70 سانتی متر / طول یا ارتفاع 1.55 س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین

  Reply
 17. حمید

  سلام و خسته نباشید دارم. لطفا لیست قیمت جدید و بروز رو به ایمیلم بفرستین. ممنون میشم…

  Reply
 18. رسول غفوری

  سلام و روز بخیر
  لطفا لیست قیمت را میل کنید.
  شرایط کار کردن و ارسال به مشهد چگونه است؟ لطفا با میل جواب بدید.
  ممنون

  Reply
 19. على آذر

  با سلام و خسته نباشيد لطفن ليست قيمت دستگاه های بدنسازی رو ايمل كنيد. با تشكر

  Reply
 20. atrosa

  سلام خسته نباشید می خواستم در مورد قیمت دستگاها سوال کنم اگه میشه قیمت برام ایمیل کنید با تشکر

  Reply
 21. Mohammad mansuri

  سلام
  با عرض خسته نباشید لطفا قیمت و کاتالوگ دستگاه هاتون رو اگر بشه به ایمیل من بفرستید ممنونتون میشم .
  باتشکر

  Reply
 22. میلاد

  سلام خسته نباشی لطفا قیمت دستگاههی بدنسازی ک مهرفی گردید قیمت اونارو بهم ایمیل کنید با تشکر

  Reply
 23. هادی غریب

  با سلام، من از طرف یک اداره دولتی هستم اگر ممکنه لیست قیمت وسایل رو برام ایمیل کنید.

  Reply
 24. سمیرا

  با سلام. لطفا لیست قیمت دستگاه های جدید 93 را به صورت کامل با شرایط پرداخت برایم ارسال کنید.با تشکر

  Reply
 25. فينال اسپورت

  لطفا ليست تمامي دستگاه هاي بدنسازي و تردميل و دوچرخه ها و هر وسيله اي كه برا باشگاه نيازه رو برام ايميل بفرستيد. متشكرم

  Reply
 26. محمد ماهانی

  سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی جدید 93 را برایم ایمیل کنید ممنون

  Reply
 27. امید

  سلام اگر بخواهم یک باشگاه دویست متری راه اندازی کنم ، قیمت وسایل بدنسازی آن چقدر می با شد ؟
  لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی را با تصویر دستگاه برایم ایمیل کن . با تشکر

  Reply
 28. محمد

  سلام لیست همه ی دستگاه را با قیمت می خواستم البته دستگاه های سری قدیمیتون. برای مجهز نمودن یک باشگاه بدنسازی چقدر تخفیف می دهید؟ تحویل شهرستان کرمانشاه، پاوه دارید؟ فوش دستگاه دست دوم چی؟

  Reply
 29. توحید زمانی

  با سلام
  لطفا لیست قیمت تمامی تجهیزات بدنسازی و دستگاه های بدنسازی را ایمیل نمایید.
  با تشکر

  Reply
 30. علیرضا داسدار

  با سلام
  خواهشمندم لیست قیمت یکایک دستگاه های بدنسازی و دمبل و وزنها را ارسال فرمایید

  Reply
 31. مهدی

  سلام
  یه لیست قیمت تقریبی دستگاه های بدنسازی رو میخواستم اگه میشه واسم ایمیل کنید
  با تشکر

  Reply
 32. بیکی

  با سلام
  لطفاعکس کامل و لیست قیمت تمامی دستگاه های بدنسازی باشگاهی و همچنین دمبل و هالتر باشگاهی را ایمیل بفرمایید.
  یک سوالی دارم شما آیا در جهت تجهیز باشگاه بدنسازی ها خدماتی هم ارائه میدید؟ مثلا تجهیز باشگاه های بدنسازی به صورت اقساطی

  Reply
 33. حسین شهیدی

  با سلام
  احتراما خواهشمندم لیست قیمت دستگاههای بدنسازی جهت راه اندازی یک باشگاه ورزشی بدنسازی به مساحت ۲۹۰ متر را برای من ایمیل نمایید
  با تشکر از شما

  Reply
 34. روبرتو

  با سلام لطفالیست دستگاههای بدنسازی موردنیاز برای احداث یک باشگاه بدنسازی به همراه قیمت آنها را برای من ایمیل کنید ضمنا اگه شرایط گارانتی رو هم بفرستید ممنون میشم.

  Reply
   1. روبرتو

    با سلام متاسغانه من ایمیلی از شما دریافت نکردم لطفا اگر امکان داره یکبار دیگرلیست دستگاههای بدنسازی موردنیاز برای احداث یک باشگاه بدنسازی به همراه قیمت آنها را برای من ایمیل کنید ضمنا اگه شرایط گارانتی رو هم بفرستید ممنون میشم.

    Reply
 35. میثم

  سلام، لطفا لیست جدید قیمتهای دستگاهای بدنسازی رو بصورت کامل برایم ایمیل نمایید .با سپاس

  Reply
 36. عبدی

  جناب اقای امیدی ضمن عرض سلام و خسته نباشید از اینکه پیگیر و پاسخگوی مشتریان هستید متشکرم
  عبدی

  Reply
 37. محمدرضا

  باسلام لطفا لیست محصولات بدنسازی و قیمت ها را برای اینجانب ایمیل نمائید ضمنا درخصوص حمل تا کرمانشاه از لحاظ هزینه و مدت زمان ارسال توضیح دهید با تشکر

  Reply
  1. دستگاه های بدنسازی

   سلام
   لیست قیمت محصولات بدنسازی برایتان ارسال شد

   در خصوص حمل و مدت زمان ارسال لوازم بدنسازی به کرمانشاه لطفا شماره تماس خود را ارسال نمایید تا از طریق تماس تلفنی مورد توافق قرار گیرد

   یا اینکه با شماره تماسی که در سایت موجود است تماس حاصل نمایید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

   Reply
 38. amir

  با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم اگه امکان داره لیست محصولات بدنسازی و قیمت ها را واسم ایمیل کنید… سپاس

  Reply
 39. امیررضا

  با سلام لیست قیمت دستگاههای بدنسازی باشگاهی سال 93 به همراه تصاویرشان را اگه امکانش هست ایمیل کنید
  با تشکر

  Reply
  1. دستگاه های بدنسازی

   سلام
   با تشکر از حسن انتخاب جنابعالی
   قیمت های دستگاه های جدید سال 93 به همراه تصاویر برایتان ارسال گردید . دستگاه های بدنسازی جدید سال 93 واقعا از نظر قیمت و کیفیت بسیار جالب توجه است

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

   Reply
 40. امیر

  با سلام لیست جدید قیمت های دستگاه های بدنسازی سال 93 رو اگر امکان دارد برایم ایمیل کنید با تشکر

  Reply
 41. رضا

  با سلام لیست قيمت دستگاههای بدنسازی باشگاهی به همراه تصاویر از کلیه دستگاه های بدنسازی را اگه امكانش هست ايميل كنيد با تشكر

  Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جواب سوال زیر را با عدد بنویسید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.