دستگاه های بدنسازی جدید سال ۹۸ با کیفیت عالی و منحصر به فرد

دستگاه های بدنسازی جدید

دستگاه های بدنسازی جدید لیست مشخصات دستگاه های بدنسازی تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در سال ۹۸ (خرید دستگاه بدنسازی سال ۹۸ )

 

دستگاه های بدنسازی ۹۸ با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان و با کیفیتی بی نظیر ارائه گردیده و این توان بالای متخصصان گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) را می رساند .

 

لیست دستگاه بدنسازی جدید را از این لینک دانلود کنید

دستگاه های زیر قدیمی هستند

 

 دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 • طول دستگاه : ۱۴۳
 • عرض دستگاه :۸۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۳
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

۲- دستگاه بدنسازی کراس اور ( صلیب )

 • طول دستگاه : ۴۱۰
 • عرض دستگاه :۱۰۷
 • ارتفاع دستگاه :۲۳۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۵
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94

دستگاه بدنسازی کراس اور ( صلیب ) 

 

 

 دستگاه بدنسازی پایه هارتل

 • طول دستگاه : ۶۲
 • عرض دستگاه :۱۱۷
 • ارتفاع دستگاه :۸۳
 • کد دستگاه : ۴۰۰۴۱
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی خرک متحرک

 • طول دستگاه : ۱۳۵
 • عرض دستگاه :۵۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۳۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۴
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

 • طول دستگاه : ۱۷۰
 • عرض دستگاه :۱۸۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۱۳
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۸
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 

 دستگاه بدنسازی فیله کمر

 • طول دستگاه : ۱۱۵
 • عرض دستگاه :۷۸
 • ارتفاع دستگاه :۸۳
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۲
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی تخته شکم

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۵۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۳
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 • طول دستگاه : ۱۳۰
 • عرض دستگاه :۱۶۴
 • ارتفاع دستگاه :۲۰۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۰۲
 • قیمت :  ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 دستگاه های بدنسازی جدید

دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 

 دستگاه بدنسازی سرشانه

 • طول دستگاه : ۱۲۲
 • عرض دستگاه :۱۳۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۴۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۲
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94

دستگاه بدنسازی سرشانه

 

 دستگاه بدنسازی خرک لاری

 • طول دستگاه : ۱۰۵
 • عرض دستگاه :۶۸
 • ارتفاع دستگاه :۹۴
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۷
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94

دستگاه بدنسازی خرک لاری – دستگاه های بدنسازی

 

 

 دستگاه بدنسازی اچ (H)

 • طول دستگاه : ۱۳۵
 • عرض دستگاه :۱۱۶
 • ارتفاع دستگاه :۱۴۵
 • کد دستگاه : ۴۰۰۱۴
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 دستگاه های بدنسازی جدید

دستگاه بدنسازی اچ (H)

 

 دستگاه بدنسازی پارویی

 • طول دستگاه : ۱۹۴
 • عرض دستگاه :۱۲۰
 • ارتفاع دستگاه :۱۸۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۸
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 

 دستگاه بدنسازی زیر بغل کششی از بالا

 • طول دستگاه : ۱۲۷
 • عرض دستگاه :۷۷
 • ارتفاع دستگاه :۲۲۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی مسگری

 • طول دستگاه : ۱۵۰
 • عرض دستگاه :۵۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۱۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۲
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی خرک راست

 • طول دستگاه : ۸۱
 • عرض دستگاه :۶۰
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۸
 • قیمت : ریال

 

 دستگاه بدنسازی هاگ پا ماشین

طول دستگاه : ۱۸۵

عرض دستگاه :۷۸

ارتفاع دستگاه :۱۲۴

کد دستگاه :۴۰۰۲۰

قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

 • طول دستگاه : ۲۲۰
 • عرض دستگاه :۱۳۶
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۹
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی جلو بازوی لاری

 • طول دستگاه : ۹۵
 • عرض دستگاه :۱۱۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۹
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده

 • طول دستگاه : ۱۸۰
 • عرض دستگاه :۱۰۶
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۶
 • قیمت : ریال

 

 

دستگاه بدنسازی زیر بغل ( H )

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۸۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۱۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۴
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

دستگاه بدنسازی پرس تخت

 • طول دستگاه : ۱۷۲
 • عرض دستگاه :۱۸۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۲۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۶
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

دستگاه بدنسازی جلو ران

 • طول دستگاه : ۱۰۰
 • عرض دستگاه :۱۲۰
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۵
 • قیمت : ریال

 

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی خیاطه (دوکاره)

 • طول دستگاه : ۱۷۵
 • عرض دستگاه :۷۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۷
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94

دستگاه بدنسازی خیاطه (دوکاره) – 

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی فلای سینه

 • طول دستگاه : ۱۴۵
 • عرض دستگاه :۷۷
 • ارتفاع دستگاه :۲۰۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۳
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی مولتی پاور (اسمیت)

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۲۰۰
 • ارتفاع دستگاه :۲۳۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۰
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94

دستگاه بدنسازی مولتی پاور (اسمیت) 

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی مقر اسکات

 • طول دستگاه : ۱۶۰
 • عرض دستگاه :۱۸۳
 • ارتفاع دستگاه :۱۸۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۶
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید دستگاه بدنسازی بارفیکس

 • طول دستگاه : ۱۳۰
 • عرض دستگاه :۱۲۰
 • ارتفاع دستگاه :۲۲۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۱
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94

دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۱۱۰
 • ارتفاع دستگاه :۲۳۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۱
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

 • طول دستگاه : ۱۲۷
 • عرض دستگاه :۶۱
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۴
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۸
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی خرک تخت

 • طول دستگاه : ۱۰۲
 • عرض دستگاه :۵۰
 • ارتفاع دستگاه :۴۶
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۵
 • قیمت : ریال

 

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

 • طول دستگاه : ۱۳۵
 • عرض دستگاه :۹۵
 • ارتفاع دستگاه :۱۴۳
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۹
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

 • طول دستگاه : ۱۹۰
 • عرض دستگاه :۱۸۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۷
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

وبلاگ دستگاه بدنسازی جهان اسپرت (New Max)

 

۱۸۰ Comments

Add a Comment
 1. سلام لیست کامل قیمت هارو بفرستید لطفا.ممنون مییشم.و مخصوصا قیمت دستگاه های مخصوص پاها

 2. با سلام
  من نظر خریداران دستگاه بدنسازی نیومکس رو تو آپارات دیدم
  دستگاه های بدنسازی شما خیلی شیک و زیبا هستند
  من باشگاهم رو می خوام در آذر ماه افتتاح کنم . برای مجوز هاش و یه ذره خورده کاری توی باشگاه الان نمی تونم راه بندازمش
  حتما برای خرید مزاحمتون می شم

  با تشکر محمد پارسا

 3. سلام
  قیمت دستگاه بدنسازی برای یک سالن بصورت کامل ( همه دستگاه های بدنسازی) رو با عکس و قیمت برام لطفا ارسال کنید
  ۰۹۱۸****۲۵۸

 4. سلام
  قیمت دستگاه بدنسازی مبارز از شما ارزونتره . چرا قیمت دستگاه های شما از دستگاه های بدنسازی مبارز بیشتره ؟

  1. سلام
   شما کیفیت رو هم مقایسه بکنید
   دستگاه های ما قابل رقابت با بهترین دستگاه های بدنسازی خارجی هست . ما سعی کردیم کیفت دستگاه های بدنسازی مون رو مشابه دستگاه بدنسازی خارجی بسازیم و حتی بهتر و محکم تر و زیباتر

 5. سلام
  دستگاه های بدنسازی تون خیلی خوشگل هستند .لطفا لیست قیمت همه دستگاه های بدنسازی تون رو برای من ارسال کنید

  1. سلام
   نظر لطف شماست
   روی کیفیت دستگاه های بدنسازی مون هم خیلی کار کردیم

   لیست کامل محصولات بدنسازی و قیمت براتون ارسال شد

 6. دستگاههای بدنسازی مبارز به نظرتون چه جوریه . کیفیتش خوبه

  1. سلام دوست عزیز
   از خودشون سوال بفرمایید
   ما دستگاه بدنسازی جهان اسپرت هستیم

 7. سلام
  وسایل بدن سازی با کیفیت عالی می خواستم
  شما محصولاتتون با کیفیت هست ؟

  1. سلام
   بله کیفیت محصولات بالاست و گارانتی محصولات گواه این مطلب می باشد

 8. سلام
  لطفا لوازم ورزشی بدنسازی که برای یک باشگاه بدنسازی کامل نیاز رو برام ایمیل کنین
  با تشکر

  1. سلام
   موارد درخواستی براتون میل شد
   می تونین تو کانال ما هم عضو بشین و لیست دستگاه ها رو اونجا ببینین

   https://t.me/Jahansportgroup

 9. سلام
  دستگاههای بدن سازی شما واقعا عالی هستند .

  1. سلام
   بله
   لطفا با شماره ۰۹۱۵۵۱۳۶۵۵۷ تماس بگیرید

 10. سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت دستگاهها رو میخواستم میشه ایمیل کنید تشکر

 11. سلام،خسته نباشید …اگه لطف کنید لیست قیمت و عکس یه سری کامل دستگاه ها که برا یه باشگاه لازمه ایمیل کنید ممنون میشم.
  بعد اگه امکان قسط بندی وجود داره لطف کنید تو ایمیل ذکر کنید.
  با تشکر

 12. سلام
  بنده قصد راه اندازی یه باشگاه بدنسازی در شمال دارم
  و در حال تحقیق و پرسجو هستم از شرکت ها و قیمتهای مختلف
  اگر امکان داره لیست قیمتها به همراه عکس تجهیزات رو ایمیل بفرمایید و اینکه شرایط پرداخت چگونه است

 13. سلام

  من باشگاه دارم و قیمت میخواستم.لطفا برام میل کنید.ممنون

 14. سلام میخواستم باشکاه بدنسازی افتتاح کتم لیست کامل قیمت وسایل رو برام بفرستین ممنون میشم

 15. سلام خسته نباشید میخواهم سالنم روتجهیزکنم لیست کامل محصولات باقیمت برام ایمیل کنید سپاسگذارم

 16. لطفا لیست قیمت دستگاهارو ارسال کنید.با تشکر

 17. لطفا قیمتها را در صورت امکان سریعا برای بنده ایمیل کنید
  تا آخر هفته

 18. سلام
  من قصد خرید چندتا از دستگاههاتون رو دارم ولی قیمت نزدید.
  دستگاه هایی که میخوام اینان:
  کراس اور
  دستگاه فیله ی کمر
  هاگ پا
  پرس پا
  زیر بغل H
  اسمیت
  پارالل و بارفیکس
  ساق پا نشسته
  پرس ساق ایستاده

  lightdreamings@gmail.com
  هر کدوم رو که دارید قیمتش رو به ایمیلم بفرستید

  lightdreamings@gmail.com

 19. قیمتها رو با لیست کامل واسم ایمیل کنید .ممنون

 20. سلام .
  لیست کامل همراه با قیمتاشون برام ایمیل کنید ممنون میشم….با تشکر

 21. سلام
  لطفا لیست وقیمت دستگاها رو برام ایمیل کنید

 22. سلام ..لطفا لیست دستگاها بهمراه قیمت رو برام ایمیل کنید…باتشکر..

 23. سلام خسته نباشید لطفالیست قیمت تمامی دستگاه ها رو برام ایمیل کنید ممنون

 24. لتفعن قیمت دست هالتر و دنبل برای من ارسال شود از طریق ایمل تشگر

 25. لیست تجهیزات یه باشگاه کامل به همراه قیمت دقیقشونوواسه احداث باشگاه میخوام ممنون

 26. سلام خسته نباشید لطفالیست و قیمت های جدید رو برام ایمیل کنید ممنون

 27. تعدادی دستگاه برای باشگاه تنیس نیاز دارم لطفا قیمت بفرستی

 28. سلام لطفا اسم این دستگاه ها با عکس و قیمت (به تومان) به ایمیلم ارسال کنید با تشکر.

 29. اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!
  قا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین

 30. اقا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین
  اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!

  1. باعرض سلام و خسته نباشی من درحال راه اندازی باشگاه بدنسازی هستم اگر لطف کنید لیست قیمت دستگاه هاتون رو برام ایمیل کنید. با تشکر

 31. سلام و خسته نباشید دارم. لطفا لیست قیمت جدید و بروز رو به ایمیلم بفرستین. ممنون میشم…

 32. اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!

 33. اقا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین

 34. سلام و خسته نباشید دارم. لطفا لیست قیمت جدید و بروز رو به ایمیلم بفرستین. ممنون میشم…

 35. سلام خوبه
  ۱سوال داشتم نمایندگی زاهدان ندارید؟

  1. سلام
   نه متاسفانه نداریم
   ولی هزینه ارسال به عهده گروه صنعتی جهان اسپرت است

 36. سلام و روز بخیر
  لطفا لیست قیمت را میل کنید.
  شرایط کار کردن و ارسال به مشهد چگونه است؟ لطفا با میل جواب بدید.
  ممنون

 37. سلام لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی را ایمیل کنید با تشکر

  1. با سلام
   لیست قیمت ایمیل شد

   با تشکر

 38. با سلام و خسته نباشید لطفن لیست قیمت دستگاه های بدنسازی رو ایمل کنید. با تشکر

  1. سلام و عرض ادب

   لیست قیمت دستگاه ها ارسال شد

   با تشکر

 39. سلام خسته نباشید می خواستم در مورد قیمت دستگاها سوال کنم اگه میشه قیمت برام ایمیل کنید با تشکر

 40. سلام
  لطفا کاتولوگ و لیست قیمت برام ایمیل کنید
  ممنون

 41. خواهشمند است لیست قیمتها را به ایمیل من بفرستید. با تشکر

 42. باسلام لطفا کاتالوگ و لیست قیمت را برام میل کنید

 43. با سلام. لیست محصولات و قیمتوشونو برام میل کنید لطفا

 44. کاتالوگ و قیمتارو لطف کنید میل کنید

 45. سلام
  با عرض خسته نباشید لطفا قیمت و کاتالوگ دستگاه هاتون رو اگر بشه به ایمیل من بفرستید ممنونتون میشم .
  باتشکر

 46. سلام خسته نباشی لطفا قیمت دستگاههی بدنسازی ک مهرفی گردید قیمت اونارو بهم ایمیل کنید با تشکر

 47. سلام لیست کامل قیمت دستگاه بدنسازی به تفکیک لطفا

 48. به شما در خرید بهترین دستگاه بدنسازی چندکاره از انواع قیمت، مدل ها و برند های دستگاه بدنسازی چندکاره مشاوره می دهیم ، مرکز تخصصی فروش تجهیزات بدنسازی

 49. مزایای دستگاه بدنسازی. دستگاه های بدنسازی دارای فوایدی می باشد که شاید کمتر کسی از آن اطلاع داشته باشد، به طور خلاصه میتوان به چندین مورد اشاره کرد

 50. گروه صنعتی ورزشی جهان اسپورت تولید کننده انواع دستگاه بدنسازی ، دستگاه های قدرتی ، دستگاه پرس ، دستگاه مسگری ، دستگاه جلو پا ، دستگاه زیر بغل عمود ، دستگاه

 51. قیمت روز فروش دستگاه بدنسازی در وبسایت اعلام قیمت روزانه رقابتی فروشندگان کالاها ، تصاویر و مشخصات فنی کالا

 52. سلام خسته نباشد اگه میشه لیست قیمت دستگاه هاتنو واسم ایمیل کنید.ممنون

 53. با سلام، من از طرف یک اداره دولتی هستم اگر ممکنه لیست قیمت وسایل رو برام ایمیل کنید.

 54. لطفاقیمت ست کامل باشگاه
  سپاسگذارم

 55. باسلام
  لطفا لست قیمت ها ارسال شود
  با تشکر

 56. سلام و خسته نباشید.لیست قیمتها و نحوه پرداخت لفا
  اگه بشه تو وایبر یا واتس آپ ۰۹۱۳۲۰۶۹۳۵۷

 57. لطفا قیمت وزنه دنبل و هالتر را نیز برای بنده ایمیل کنین با تشکر

 58. با عرض سلام و خسته نباشید لطفا لیست قیمت رو بفرستین

  1. سلام. لطفا لیست قیمت دستگاه بدن سازی را میخواستم.
   با تشکر

 59. لطفا لیست کلیه قیمت های دستگاه +صفحه+دمبل+هالتر ارسال گردد.تشکر

 60. سلام لطفا لیست کامل قیمتها را برایم ایمیل کنید.

 61. لطفا لیست قیمت کامل دستگاه های بدنسازی رو برام ایمیل کنید

 62. لیست یه باشگاه کامل رو میخواستم لطفا ایمیل کنید

 63. لطف کنید قیمت تمام دستگاهها را برایم از طریق ایمیل ارسال کنید با جزئیات کامل تشکر

 64. سلام خسته نباشین لیست قیمت اگه میشه برام ایمیل کنین .مرسی

 65. با سلام. لطفا لیست قیمت دستگاه های جدید ۹۳ را به صورت کامل با شرایط پرداخت برایم ارسال کنید.با تشکر

 66. سلام لطفا قیمت دستگاها رو برام ایمیل کنید با تشکر

 67. سلام
  لطفا جدیدترین لیست قیمت های دستگاههاتونو برام میل کنین . ممنون

 68. لیست قیمتهای تجهیزات باشگاهی و شرایط پرداخت را ارسال نمایید . با تشکر

 69. قیمت لطفا؟؟

 70. لطفا لیست قیمت ها رو ارسال بفرمایید.

 71. لطفا لیست تمامی دستگاه های بدنسازی و تردمیل و دوچرخه ها و هر وسیله ای که برا باشگاه نیازه رو برام ایمیل بفرستید. متشکرم

 72. سلام ، لیست قیمت محصولاتُ برام ایمیل کنید . مرسی

 73. سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی جدید ۹۳ را برایم ایمیل کنید ممنون

   1. لطفا لیست قیمت دستگاههای بدنسازی جدید ۹۳ را برایم ایمیل کنید ممنون

 74. با عرض سلام یک لیست قیمت از دستگاه می خواستم

 75. سلام لطفا لیست قیمتهای دستگاهها را ارسال فرمایید.

 76. سلام خصته نباشی لطفا لیست قیمت های دستگاههای بدنسازی ارسال کنید ممنون

 77. با سلام
  لطفا لیست قیمت کامل دستگاه بدنسازی را ارسال فرمائید.
  با تشکر

 78. لطفا لیست قیمت های دستگاه های بدنسازی را ارسال فرمایید

 79. با سلام
  لطفا لیست قیمت کامل دستگاه بدنسازی را ارسال فرمائید.
  با تشکر

  1. سلام
   لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه تصویر و قیمت ارسال شد
   ارسال شد

 80. سلام لطفا لیست قیمت دستگاها رو ارسال کنید فقط خواهشن کامل باشه با تشکر

 81. با سلام . در صورت امکان لیست کامل محصولات بدنسازی با قیمت را ارسال کنید

 82. سلام لیست قیمت همه ی دستگاه هارو رو ممنون میشسم بفرستین واسم

 83. لطفا قیمت دستگاه اسمیت و دستگاه فدای سینه رو بهم بگید

 84. سلام قیمت این دستگا ه شنا سوئدی رو به ایمیلم بفرس

 85. سلام اگر بخواهم یک باشگاه دویست متری راه اندازی کنم ، قیمت وسایل بدنسازی آن چقدر می با شد ؟
  لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی را با تصویر دستگاه برایم ایمیل کن . با تشکر

 86. باسلام
  لیست قیمت دستگاههای بدنسازی رو میخواستم

  1. سلام
   لیست کامل دستگاه های بدنسازی به همراه قیمت ارسال گردید

 87. سلام لیست همه ی دستگاه را با قیمت می خواستم البته دستگاه های سری قدیمیتون. برای مجهز نمودن یک باشگاه بدنسازی چقدر تخفیف می دهید؟ تحویل شهرستان کرمانشاه، پاوه دارید؟ فوش دستگاه دست دوم چی؟

  1. سلام
   پاسخ شما برایتان ارسال شد

 88. با سلام اگه میشه لیست کامل قیمت دستگاههارو واسم بفرستید

  1. سلام
   با تشکر از شما
   موارد درخواستی برایتان ارسال شد

 89. سلام لطفا لیست قیمت رو برام ارسال کنید .. ممنونم

 90. سلام لطفا لیست قیمت کلیه ی اجناس بدنسازی را ایمیل کنید۰

 91. سلام قیمت دستگاه بدنسازی پرس زیرسینه با کد۴۰۰۱۸را میخواستم برام ارسال کنید با تشکر

 92. با سلام
  لطفا لیست قیمت تمامی تجهیزات بدنسازی و دستگاه های بدنسازی را ایمیل نمایید.
  با تشکر

 93. با سلام و احترام
  لطفا قیمت دستگاه های بدنسازی را برایم ارسال کنید .
  ساکن بندرعباس میباشم و قصد دارم باشگاه بدنسازی احداث کنم و قیمت تجهیزات برایم مهم است
  با سپاس

 94. با سلام
  خواهشمندم لیست قیمت یکایک دستگاه های بدنسازی و دمبل و وزنها را ارسال فرمایید

  1. سلام و تشکر از شما

   موارد درخواستی ارسال گردید

   با تشکر

 95. سلام
  یه لیست قیمت تقریبی دستگاه های بدنسازی رو میخواستم اگه میشه واسم ایمیل کنید
  با تشکر

 96. قیمت دستگاه فیله را میخواستم.

 97. قیمت دستگاه بدنسازی کد۴۰۰۳۴و۴۰۰۱۷ رو ارسال کنید . با تشکر

 98. سلام لطفاقیمت دستکاه بدنسازی خرک متحرک رو برام ایمیل کنید ممنون

 99. با سلام
  لطفاعکس کامل و لیست قیمت تمامی دستگاه های بدنسازی باشگاهی و همچنین دمبل و هالتر باشگاهی را ایمیل بفرمایید.
  یک سوالی دارم شما آیا در جهت تجهیز باشگاه بدنسازی ها خدماتی هم ارائه میدید؟ مثلا تجهیز باشگاه های بدنسازی به صورت اقساطی

  1. سلام و با تشکر از ارسال کامنت
   پاسخ شما بصورت ایمیل برایتان ارسال گردید
   در مورد سوال دوم هم لطفا با مسئول فروش دستگاه های بدنسازی تماس حاصل نمایید.

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 100. با سلام
  احتراما خواهشمندم لیست قیمت دستگاههای بدنسازی جهت راه اندازی یک باشگاه ورزشی بدنسازی به مساحت ۲۹۰ متر را برای من ایمیل نمایید
  با تشکر از شما

  1. با سلام و احترام کاربر گرامی

   لیست قیمت به همراه تصاویر دستگاه های بدنسازی برایتان ایمیل شد
   در صورت عدم دریافت لطفا پوشه اسپم رو هم چک نمایید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 101. سلام
  لطفا لیست قیمت دستگاه بدنسازی رو ارسال بفرمایید
  سپاس

  1. سلام

   لیست کامل لوازم بدنسازی تولید جهان اسپورت با تصاویر دستگاه های بدنسازی برایتان ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 102. سلام لطفا قیمت دستگاه بدنسازی تخته شکم را به اینجانب اعلام فرمائید.

  1. با سلام و احترام
   موارد درخواستی شما ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 103. باسلام.لطفا عکس وقیمت دستگاهای بدنسازی باشگاهی ایمیلشود.باتشکر

  1. با سلام و احترام کاربر گرامی

   مواردی که خواسته بودید برایتان ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 104. با سلام لطفالیست دستگاههای بدنسازی موردنیاز برای احداث یک باشگاه بدنسازی به همراه قیمت آنها را برای من ایمیل کنید ضمنا اگه شرایط گارانتی رو هم بفرستید ممنون میشم.

  1. با سلام و احترام کاربر گرامی
   ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

   1. با سلام متاسغانه من ایمیلی از شما دریافت نکردم لطفا اگر امکان داره یکبار دیگرلیست دستگاههای بدنسازی موردنیاز برای احداث یک باشگاه بدنسازی به همراه قیمت آنها را برای من ایمیل کنید ضمنا اگه شرایط گارانتی رو هم بفرستید ممنون میشم.

    1. سلام
     با عرض پوزش از مشکل بوجود آمده
     احتمالا به پوشه اسپم ایمیل شما ارسال شده
     دوباره برایتان ارسال شد
     لطفا پوشه اسپم رو هم چک کنید

 105. سلام…لیست قیمت های دستگاه های بدنسازی باشگاهی ر میخواستم

  1. سلام
   همانطور که خواسته بودید ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 106. باسلام.لطفا عکس وقیمت دستگاهای بدنسازی باشگاهی ایمیلشود.باتشکر

  1. با سلام و احترام خدمت شما

   موارد درخواستی برایتان ارسال شد . امیدوارم نظر شما را جلب نماییم

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 107. سلام‌لیست قیمت محصولات بدنسازی را لطف کنید ایمیل کنید ممنون

  1. با سلام و احترام خدمت شما

   همانطور که خواسته بودید لیست کامل محصولات بدنسازی سال ۹۳ به همراه قیمت برایتان ارسال شد

   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 108. سلام، لطفا لیست جدید قیمتهای دستگاهای بدنسازی رو بصورت کامل برایم ایمیل نمایید .با سپاس

  1. سلام و با تشکر از ارسال مطلب

   لیست قیمت های جدید دستگاه های بدنسازی همانگونه که خواسته بودید برایتان ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 109. جناب اقای امیدی ضمن عرض سلام و خسته نباشید از اینکه پیگیر و پاسخگوی مشتریان هستید متشکرم
  عبدی

 110. سلام لطفا لیست جدید قیمتهای دستگاهای بدنسازی رو کامل بفرستید با تشکر

  1. سلام
   درخواست شما انجام شد
   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 111. باسلام لطفا لیست محصولات بدنسازی و قیمت ها را برای اینجانب ایمیل نمائید ضمنا درخصوص حمل تا کرمانشاه از لحاظ هزینه و مدت زمان ارسال توضیح دهید با تشکر

  1. سلام
   لیست قیمت محصولات بدنسازی برایتان ارسال شد

   در خصوص حمل و مدت زمان ارسال لوازم بدنسازی به کرمانشاه لطفا شماره تماس خود را ارسال نمایید تا از طریق تماس تلفنی مورد توافق قرار گیرد

   یا اینکه با شماره تماسی که در سایت موجود است تماس حاصل نمایید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 112. با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم اگه امکان داره لیست محصولات بدنسازی و قیمت ها را واسم ایمیل کنید… سپاس

  1. سلامپاسخ شما برای محصولات بدنسازی برایتان ایمیل شد

 113. با سلام لیست قیمت دستگاههای بدنسازی باشگاهی سال ۹۳ به همراه تصاویرشان را اگه امکانش هست ایمیل کنید
  با تشکر

  1. سلام
   با تشکر از تماستان
   موارد درخواستی برایتان ارسال گردید

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 114. سلام لطفا لیست جدید قیمتهای دستگاهای بدنسازی رو کامل بفرستید با تشکر

  1. سلام
   با تشکر از حسن انتخاب جنابعالی
   قیمت های دستگاه های جدید سال ۹۳ به همراه تصاویر برایتان ارسال گردید . دستگاه های بدنسازی جدید سال ۹۳ واقعا از نظر قیمت و کیفیت بسیار جالب توجه است

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 115. با سلام لیست جدید قیمت های دستگاه های بدنسازی سال ۹۳ رو اگر امکان دارد برایم ایمیل کنید با تشکر

  1. سلام
   لیست دستگاه های بدنسازی برایتان ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 116. لطفا لیست قیمت دستگاهای بدنسازی رو کامل بفرستید تشکر

  1. سلام
   درخواستتون انجام گردید و لیست قیمت دستگاه های بدنسازی باشگاهی براتون ارسال شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 117. لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی را بدین ممنونم

  1. سلام
   با تشکر از ارسال نظر
   موارد خواسته شده در مورد لیست قیمت دستگاه بدنسازی برایتان ایمیل شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

 118. با سلام لیست قیمت دستگاههای بدنسازی باشگاهی به همراه تصاویر از کلیه دستگاه های بدنسازی را اگه امکانش هست ایمیل کنید با تشکر

  1. سلام
   با تشکر از حسن انتخابتون

   لیست قیمت دستگاه های بدنسازی به همراه عکس های تولیدی سال ۹۳ برایتان ایمیل شد

   با تشکر
   گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *