دسته‌ها
دستگاه بدنسازی

دستگاه های بدنسازی جدید سال ۹۸ با کیفیت عالی و منحصر به فرد

دستگاه های بدنسازی جدید

دستگاه های بدنسازی جدید لیست مشخصات دستگاه های بدنسازی تولید گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) در سال ۹۸ (خرید دستگاه بدنسازی سال ۹۸ )

 

دستگاه های بدنسازی ۹۸ با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان و با کیفیتی بی نظیر ارائه گردیده و این توان بالای متخصصان گروه صنعتی جهان اسپرت (New Max) را می رساند .

 

لیست دستگاه بدنسازی جدید را از این لینک دانلود کنید

دستگاه های زیر قدیمی هستند

 

 دستگاه بدنسازی شنا سوئدی

 • طول دستگاه : ۱۴۳
 • عرض دستگاه :۸۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۳
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

۲- دستگاه بدنسازی کراس اور ( صلیب )

 • طول دستگاه : ۴۱۰
 • عرض دستگاه :۱۰۷
 • ارتفاع دستگاه :۲۳۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۵
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی کراس اور ( صلیب ) 

 

 

 دستگاه بدنسازی پایه هارتل

 • طول دستگاه : ۶۲
 • عرض دستگاه :۱۱۷
 • ارتفاع دستگاه :۸۳
 • کد دستگاه : ۴۰۰۴۱
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی خرک متحرک

 • طول دستگاه : ۱۳۵
 • عرض دستگاه :۵۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۳۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۴
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

 • طول دستگاه : ۱۷۰
 • عرض دستگاه :۱۸۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۱۳
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۸
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 

 دستگاه بدنسازی فیله کمر

 • طول دستگاه : ۱۱۵
 • عرض دستگاه :۷۸
 • ارتفاع دستگاه :۸۳
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۲
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی تخته شکم

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۵۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۳
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 • طول دستگاه : ۱۳۰
 • عرض دستگاه :۱۶۴
 • ارتفاع دستگاه :۲۰۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۰۲
 • قیمت :  ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 دستگاه های بدنسازی جدید
دستگاه بدنسازی پرس نشسته از جلو

 

 دستگاه بدنسازی سرشانه

 • طول دستگاه : ۱۲۲
 • عرض دستگاه :۱۳۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۴۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۲
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی سرشانه

 

 دستگاه بدنسازی خرک لاری

 • طول دستگاه : ۱۰۵
 • عرض دستگاه :۶۸
 • ارتفاع دستگاه :۹۴
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۷
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی خرک لاری – دستگاه های بدنسازی

 

 

 دستگاه بدنسازی اچ (H)

 • طول دستگاه : ۱۳۵
 • عرض دستگاه :۱۱۶
 • ارتفاع دستگاه :۱۴۵
 • کد دستگاه : ۴۰۰۱۴
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94 دستگاه های بدنسازی جدید
دستگاه بدنسازی اچ (H)

 

 دستگاه بدنسازی پارویی

 • طول دستگاه : ۱۹۴
 • عرض دستگاه :۱۲۰
 • ارتفاع دستگاه :۱۸۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۸
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 

 دستگاه بدنسازی زیر بغل کششی از بالا

 • طول دستگاه : ۱۲۷
 • عرض دستگاه :۷۷
 • ارتفاع دستگاه :۲۲۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی مسگری

 • طول دستگاه : ۱۵۰
 • عرض دستگاه :۵۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۱۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۲
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی خرک راست

 • طول دستگاه : ۸۱
 • عرض دستگاه :۶۰
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۸
 • قیمت : ریال

 

 دستگاه بدنسازی هاگ پا ماشین

طول دستگاه : ۱۸۵

عرض دستگاه :۷۸

ارتفاع دستگاه :۱۲۴

کد دستگاه :۴۰۰۲۰

قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین

 • طول دستگاه : ۲۲۰
 • عرض دستگاه :۱۳۶
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۹
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی جلو بازوی لاری

 • طول دستگاه : ۹۵
 • عرض دستگاه :۱۱۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۹
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

 دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده

 • طول دستگاه : ۱۸۰
 • عرض دستگاه :۱۰۶
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۶
 • قیمت : ریال

 

 

دستگاه بدنسازی زیر بغل ( H )

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۸۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۱۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۴
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

دستگاه بدنسازی پرس تخت

 • طول دستگاه : ۱۷۲
 • عرض دستگاه :۱۸۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۲۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۶
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی دستگاه های بدنسازی جدید

 

دستگاه بدنسازی جلو ران

 • طول دستگاه : ۱۰۰
 • عرض دستگاه :۱۲۰
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۵
 • قیمت : ریال

 

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی خیاطه (دوکاره)

 • طول دستگاه : ۱۷۵
 • عرض دستگاه :۷۷
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۷
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی خیاطه (دوکاره) – 

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی فلای سینه

 • طول دستگاه : ۱۴۵
 • عرض دستگاه :۷۷
 • ارتفاع دستگاه :۲۰۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۳
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی مولتی پاور (اسمیت)

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۲۰۰
 • ارتفاع دستگاه :۲۳۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۰
 • قیمت : ریال

 

دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی مولتی پاور (اسمیت) 

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی مقر اسکات

 • طول دستگاه : ۱۶۰
 • عرض دستگاه :۱۸۳
 • ارتفاع دستگاه :۱۸۰
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۶
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید دستگاه بدنسازی بارفیکس

 • طول دستگاه : ۱۳۰
 • عرض دستگاه :۱۲۰
 • ارتفاع دستگاه :۲۲۵
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۱
 • قیمت : ریال
دستگاه های بدنسازی جدید سال 94
دستگاه بدنسازی بارفیکس

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

 • طول دستگاه : ۱۴۰
 • عرض دستگاه :۱۱۰
 • ارتفاع دستگاه :۲۳۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۱
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

 • طول دستگاه : ۱۲۷
 • عرض دستگاه :۶۱
 • ارتفاع دستگاه :۱۰۴
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۸
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه های بدنسازی جدید : دستگاه بدنسازی خرک تخت

 • طول دستگاه : ۱۰۲
 • عرض دستگاه :۵۰
 • ارتفاع دستگاه :۴۶
 • کد دستگاه :۴۰۰۳۵
 • قیمت : ریال

 

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد

 • طول دستگاه : ۱۳۵
 • عرض دستگاه :۹۵
 • ارتفاع دستگاه :۱۴۳
 • کد دستگاه :۴۰۰۲۹
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

دستگاه بدنسازی پرس بالای سینه

 • طول دستگاه : ۱۹۰
 • عرض دستگاه :۱۸۸
 • ارتفاع دستگاه :۱۵۲
 • کد دستگاه :۴۰۰۱۷
 • قیمت : ریال

دستگاه بدنسازی

 

وبلاگ دستگاه بدنسازی جهان اسپرت (New Max)

 

از دستگاه بدنسازی جهان اسپرت

طراحی وب سایت و تبلیغات اینترنتی و سئوی سایتها
پروفایل 

180 دیدگاه دربارهٔ «دستگاه های بدنسازی جدید سال ۹۸ با کیفیت عالی و منحصر به فرد»

سلام لیست کامل قیمت هارو بفرستید لطفا.ممنون مییشم.و مخصوصا قیمت دستگاه های مخصوص پاها

با سلام
من نظر خریداران دستگاه بدنسازی نیومکس رو تو آپارات دیدم
دستگاه های بدنسازی شما خیلی شیک و زیبا هستند
من باشگاهم رو می خوام در آذر ماه افتتاح کنم . برای مجوز هاش و یه ذره خورده کاری توی باشگاه الان نمی تونم راه بندازمش
حتما برای خرید مزاحمتون می شم

با تشکر محمد پارسا

سلام،خسته نباشید …اگه لطف کنید لیست قیمت و عکس یه سری کامل دستگاه ها که برا یه باشگاه لازمه ایمیل کنید ممنون میشم.
بعد اگه امکان قسط بندی وجود داره لطف کنید تو ایمیل ذکر کنید.
با تشکر

سلام
بنده قصد راه اندازی یه باشگاه بدنسازی در شمال دارم
و در حال تحقیق و پرسجو هستم از شرکت ها و قیمتهای مختلف
اگر امکان داره لیست قیمتها به همراه عکس تجهیزات رو ایمیل بفرمایید و اینکه شرایط پرداخت چگونه است

سلام میخواستم باشکاه بدنسازی افتتاح کتم لیست کامل قیمت وسایل رو برام بفرستین ممنون میشم

سلام خسته نباشید میخواهم سالنم روتجهیزکنم لیست کامل محصولات باقیمت برام ایمیل کنید سپاسگذارم

سلام
من قصد خرید چندتا از دستگاههاتون رو دارم ولی قیمت نزدید.
دستگاه هایی که میخوام اینان:
کراس اور
دستگاه فیله ی کمر
هاگ پا
پرس پا
زیر بغل H
اسمیت
پارالل و بارفیکس
ساق پا نشسته
پرس ساق ایستاده

lightdreamings@gmail.com
هر کدوم رو که دارید قیمتش رو به ایمیلم بفرستید

lightdreamings@gmail.com

لیست تجهیزات یه باشگاه کامل به همراه قیمت دقیقشونوواسه احداث باشگاه میخوام ممنون

اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!
قا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین

اقا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین
اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!

باعرض سلام و خسته نباشی من درحال راه اندازی باشگاه بدنسازی هستم اگر لطف کنید لیست قیمت دستگاه هاتون رو برام ایمیل کنید. با تشکر

اقا من یه اتاق دارم میخام یک باشگاه خانگی کوچیک درست کنم.. دستگاه های چند کاره هم دارین؟ چند منظوره !!!

اقا این دستگاه ها بصورت کامل میاد یا بصورت قطعه قطعه؟ باید این وسایل رو نصبش کنی؟ چون در ورودی اتاقم عرضش ۷۰ سانتی متر / طول یا ارتفاع ۱٫۵۵ س م هست میترسم اگه سفارش بدم ورودی در گیر کنه و مشکلساز بشه.. لطفا راهنماییم کنین

سلام و روز بخیر
لطفا لیست قیمت را میل کنید.
شرایط کار کردن و ارسال به مشهد چگونه است؟ لطفا با میل جواب بدید.
ممنون

سلام خسته نباشید می خواستم در مورد قیمت دستگاها سوال کنم اگه میشه قیمت برام ایمیل کنید با تشکر

سلام
با عرض خسته نباشید لطفا قیمت و کاتالوگ دستگاه هاتون رو اگر بشه به ایمیل من بفرستید ممنونتون میشم .
باتشکر

سلام خسته نباشی لطفا قیمت دستگاههی بدنسازی ک مهرفی گردید قیمت اونارو بهم ایمیل کنید با تشکر

با سلام. لطفا لیست قیمت دستگاه های جدید ۹۳ را به صورت کامل با شرایط پرداخت برایم ارسال کنید.با تشکر

لطفا لیست تمامی دستگاه های بدنسازی و تردمیل و دوچرخه ها و هر وسیله ای که برا باشگاه نیازه رو برام ایمیل بفرستید. متشکرم

سلام اگر بخواهم یک باشگاه دویست متری راه اندازی کنم ، قیمت وسایل بدنسازی آن چقدر می با شد ؟
لطفا لیست قیمت دستگاه های بدنسازی را با تصویر دستگاه برایم ایمیل کن . با تشکر

سلام لیست همه ی دستگاه را با قیمت می خواستم البته دستگاه های سری قدیمیتون. برای مجهز نمودن یک باشگاه بدنسازی چقدر تخفیف می دهید؟ تحویل شهرستان کرمانشاه، پاوه دارید؟ فوش دستگاه دست دوم چی؟

با سلام
لطفا لیست قیمت تمامی تجهیزات بدنسازی و دستگاه های بدنسازی را ایمیل نمایید.
با تشکر

با سلام
خواهشمندم لیست قیمت یکایک دستگاه های بدنسازی و دمبل و وزنها را ارسال فرمایید

سلام
یه لیست قیمت تقریبی دستگاه های بدنسازی رو میخواستم اگه میشه واسم ایمیل کنید
با تشکر

با سلام
لطفاعکس کامل و لیست قیمت تمامی دستگاه های بدنسازی باشگاهی و همچنین دمبل و هالتر باشگاهی را ایمیل بفرمایید.
یک سوالی دارم شما آیا در جهت تجهیز باشگاه بدنسازی ها خدماتی هم ارائه میدید؟ مثلا تجهیز باشگاه های بدنسازی به صورت اقساطی

با سلام
احتراما خواهشمندم لیست قیمت دستگاههای بدنسازی جهت راه اندازی یک باشگاه ورزشی بدنسازی به مساحت ۲۹۰ متر را برای من ایمیل نمایید
با تشکر از شما

با سلام لطفالیست دستگاههای بدنسازی موردنیاز برای احداث یک باشگاه بدنسازی به همراه قیمت آنها را برای من ایمیل کنید ضمنا اگه شرایط گارانتی رو هم بفرستید ممنون میشم.

با سلام متاسغانه من ایمیلی از شما دریافت نکردم لطفا اگر امکان داره یکبار دیگرلیست دستگاههای بدنسازی موردنیاز برای احداث یک باشگاه بدنسازی به همراه قیمت آنها را برای من ایمیل کنید ضمنا اگه شرایط گارانتی رو هم بفرستید ممنون میشم.

سلام، لطفا لیست جدید قیمتهای دستگاهای بدنسازی رو بصورت کامل برایم ایمیل نمایید .با سپاس

جناب اقای امیدی ضمن عرض سلام و خسته نباشید از اینکه پیگیر و پاسخگوی مشتریان هستید متشکرم
عبدی

باسلام لطفا لیست محصولات بدنسازی و قیمت ها را برای اینجانب ایمیل نمائید ضمنا درخصوص حمل تا کرمانشاه از لحاظ هزینه و مدت زمان ارسال توضیح دهید با تشکر

سلام
لیست قیمت محصولات بدنسازی برایتان ارسال شد

در خصوص حمل و مدت زمان ارسال لوازم بدنسازی به کرمانشاه لطفا شماره تماس خود را ارسال نمایید تا از طریق تماس تلفنی مورد توافق قرار گیرد

یا اینکه با شماره تماسی که در سایت موجود است تماس حاصل نمایید

با تشکر
گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم اگه امکان داره لیست محصولات بدنسازی و قیمت ها را واسم ایمیل کنید… سپاس

با سلام لیست قیمت دستگاههای بدنسازی باشگاهی سال ۹۳ به همراه تصاویرشان را اگه امکانش هست ایمیل کنید
با تشکر

سلام
با تشکر از حسن انتخاب جنابعالی
قیمت های دستگاه های جدید سال ۹۳ به همراه تصاویر برایتان ارسال گردید . دستگاه های بدنسازی جدید سال ۹۳ واقعا از نظر قیمت و کیفیت بسیار جالب توجه است

با تشکر
گروه صنعتی جهان اسپورت تولید کننده دستگاه های بدنسازی

پاسخ

با سلام لیست جدید قیمت های دستگاه های بدنسازی سال ۹۳ رو اگر امکان دارد برایم ایمیل کنید با تشکر

با سلام لیست قیمت دستگاههای بدنسازی باشگاهی به همراه تصاویر از کلیه دستگاه های بدنسازی را اگه امکانش هست ایمیل کنید با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *